Organisation Tjänst Ort Land
Landst Västmanland Hälso- Sjukvårdsdirektör Västerås Sverige
Landst Västmanland Regional Utvecklingsdirektör Västerås Sverige
Swedavia Internrevisor Stockholm Sverige
Willhem AB Regionchefer Syd respektive Öst Malmö, Göteborg eller Stockholm Sverige
FMV Försvarets Materielverk Sektionschef Undervattensstrid Skeppssytem Karlskrona Sverige
Transportstyrelsen Interimsuppdrag som sektionschef Norrköping Sverige
Göteborgs stad Direktör till Upphandlingsförvaltningen Göteborg Sverige
Göteborgs Stad Trafikkontoret Erfaren Plansamordnare Göteborg Sverige
Diskrimineringsombudsmannen DO söker statsvetare eller jurist Stockholm Sverige
Göteborgs Stad Trafikkontoret Enhetschef infrastruktur tidiga skeden Göteborg Sverige
Diskrimineringsombudsmannen Kommunikationschef Stockholm Sverige
Tullverket HR-chef Stockholm Sverige
SigtunaHem Ekonomichef Märsta Sverige
Göteborgs Stad Trafikkontoret Projektchef Hisingsbron Göteborg Sverige
Göteborgs Stad Trafikkontoret Enhetschef infrastruktur projektering och bygg Göteborg Sverige
Barnombudsmannen Kommunikationschef Stockholm Sverige
Region Gävleborg Hälso- och sjukvårdsdirektör Gävle Sverige
Region Gävleborg Regiondirektör Gävle Sverige
Gästrike Vatten Chef för Kundservice Gävle Sverige
Familjebostäder Enhetschef projektenheten Stockholm Sverige
Trafikförvaltningen Lantmätare Stockholm Sverige
Upplands Väsby kommun Chef Kontoret för Samhällsbyggnad Stockholm Sverige
Trafikförvaltningen Fastighetsstrateg Stockholm Sverige
Halmstad Kommun Förvaltningschef Byggnadskontoret Halmstad Sverige
JM Region Syd Projekteringsledare Malmö Sverige
Värmdö kommun Kommundirektör Värmdö Sverige
Göteborgs Stad Trafikkontoret Projektledare Västlänken i Staden Göteborg Sverige
Göteborgs Stad Trafikkontoret Strategiska trafik- och samhällsplanerare Göteborg Sverige
Samhall National Account Manager Stockholm, Göteborg eller Malmö
Göteborgs universitet Rektor Göteborg Sverige
Värmdö kommun Dagvatteningenjör / Projektledare VA Värmdö Sverige
Trafikverket Kvalificerad inköpare med inriktning mot IT Borlänge, Stockholm, Gävle, Luleå, Malmö el Göteborg Sverige
SOURCE Researchkonsult Göteborg Sverige
Nacka kommun Markingenjör Nacka Sverige
SOURCE Interimkonsulter Sverige Sverige